SKIP TO CONTENT

REQUEST A SERVICE

Vui lòng cung cấp thông tin của bạn
CHỌN ĐẠI LÝ
         
       
THÔNG TIN XE
LOẠI DỊCH VỤ
800 / 800 ký tự tối đa

1 Có thể phát sinh thêm chi phí

CUNG CẤP THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được ghi nhận và xử lý bởi Peugeot Việt Nam với tư cách là bên kiểm soát được thể hiện trong Chính sách Bảo mật Thông tin, nơi bạn cũng sẽ tìm thấy thêm thông tin liên quan đến các quyền liên quan đến Quyền Bảo mật Thông tin của mình và liên quan đến thông tin liên hệ của chúng tôi.

Giữ liên lạc nhé! (Tùy chọn)

và bằng cách chọn ít nhất một trong các kênh này, tôi đồng ý rằng Peugeot Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân của tôi cho các mục đích tiếp thị, nhận dạng và xác minh, như được mô tả trong Chính sách Cho phép sử dụng Thông tin Cá nhân.

Tôi có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào (để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tại đây). Việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi rút lại.

Vui lòng sửa các trường được đánh dấu và thử lại.

{form-fp-first-name} {form-fp-last-name}, chúng tôi đã nhận được thông tin đặt hẹn dịch vụ và sẽ sớm liên hệ với bạn.

Bạn đã truy cập My Peugeot App chưa? Tham gia với chúng tôi tại My Peugeot App để có trải nghiệm Dịch vụ Peugeot mới. Bạn sẽ nhận được nhiều quyền lợi riêng từ thông tin thú vị về chiếc xe Peugeot của mình, các ưu đãi cá nhân cùng với các mẹo lái xe hữu ích. Chỉ cần nhấp vào liên kết này để đăng ký trên cổng thông tin trực tuyến mới của chúng tôi và chọn một mật khẩu.