DIMENSIONS

 • Tong quan 2

  CHIỀU DÀI

 • /image/91/6/508-saloon-width-height.220916.jpg

  CHIỀU RỘNG/ CAO

 • TSKT 3

  INTERIOR

 • TSKT 4

  BOOT