KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ

  • Chieu Dai 3008

    CHIỀU DÀI

  • Kich thuoc 3008

    CHIỀU RỘNG/ CAO